Niemiecki jako drugi język (DaZ)


Lekcje specjalnie dedykowane dla polskich uczniów

Oferuję lekcje indywidualne w celu poprawy ocen w szkole i przygotowuję do testów szkolnych na wszystkich poziomach nauczania. Jako wykwalifikowana nauczycielka języka niemieckiego z dyplomem językoznawstwa niemieckiego Uniwersytetu Warszawskiego posiadam przygotowanie zarówno merytoryczne, dydaktyczne jak i praktyczne do zajęć. Lekcje oparte są na programie nauczania kantonu Zurych a metody nauczania są starannie dopasowywane do potrzeb i możliwości oraz temperamentu dziecka.

Twoje dziecko otrzyma najlepsze możliwe wsparcie osobiste!


Lekcje indywidualne 45 minutowe, również w weekendy

Cena: 30 CHF

Lekcja próbna gratis!

Lekcje w centrum Zurychu - Biuro przy dworcu głównym w Zurychu