Ewa Stepień
Ewa Stępień, tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Po studiach magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim pracowałam jako tłumacz i nauczyciel języka niemieckiego dla instytucji sektora prywatnego i publicznego.

Od 2005 roku wykonuję zawód tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Jestem wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie pod numerem TP/3608/05 jak również na liście tłumaczy urzędowych i sądowych przy sądzie Obergericht des Kantons Zürich w Szwajcarii. Tym samym moje tłumaczenia są uznawane zarówno w Polsce jak i w Szwajcarii oraz w pozostałych krajach niemieckojęzycznych.

Ciągle dążę do doskonalenia swoich umiejętności językowych i w tym celu uczęszczałam m.in. na wykłady prawa na Uniwersytecie w Zurychu oraz brałam udział w licznych szkoleniach językowych. Ukoronowaniem moich starań było z pewnością uzyskanie akredytacji przyznanej przez Sąd II. Instancji w Zurychu (Obergericht des Kantons Zürich) w Szwajcarii.