Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenie dokumentów urzędowych i sądowych:

- akty urodzenia, ślubu, zgonu
- zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego
- zaświadczenia o zameldowaniu
- zaświadczenia o niekaralności
- świadectwa szkolne, indeksy
- certyfikaty, dyplomy
- pisma sądowe, orzeczenia, wyroki


Tłumaczenia specjalistyczne

Teksty prawnicze

dokumenty założycielskie spółki, pełnomocnictwa, umowy handlowe, umowy pracownicze,
opinie prawne, decyzje urzędowe, wyciągi z rejestru handlowego, odpisy ksiąg wieczystych

Teksty z zakresu finansów i gospodarki

sprawozdania finansowe, dokumenty bankowe, deklaracje podatkowe, dokumenty celne, faktury ect.

Teksty ubezpieczeniowe

ogólne warunki ubezpieczeniowe, polisy ubezpieczeniowe

Teksty techniczne

instrukcje montażu oraz obsługi maszyn i urządzeń

Inne:

tłumaczenie stron internetowych

Chętnie przedstawię Państwu ofertę!

Tłumaczenia

- Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne zwykłe 40 CHF
Strona obliczeniowa (1500 znaków ze spacjami)
Tłumaczenia pisemne poświadczone 45 CHF
Strona obliczeniowa (1125 znaków ze spacjami)

Do cen należy doliczyć VAT