FORMULARZ ZLECENIA


Osoba kontaktowa (w przypadku firm)
Zlecenie następujących usług:
Niniejszym upoważniam Ewę Stepien do wykonania wyżej wymienionych usług i zobowiązuję się do dokonania zapłaty za otrzymaną fakturę w terminie 10 dni od daty jej wystawienia.

W przypadku zleceń anulowanych później niż 24 godz. przed rozpoczęciem ich realizacji, zamówiona usługa zostanie zafakturowana.

Zlecenia przyjmowane:

- pocztą listem poleconym
- mailem
- osobiście

Warunki płatności:

- gotówka
- przelew, płatność z góry

Konto bankowe:

CREDIT SUISSE
IBAN CH43 0483 5181 4698 0000 2
Konto 1814698-00-2
BIC/SWIFT CRESCHZZ80A
Banken Clearing-Nr. 4835